Kalanderz Manager B5

Zakładka » Archiwalne wzory » 2017 kalendarze wzory archiwalne » Kalanderz Manager B5

Układ dzienny, objętość: 352 strony
Języki: PL, GB, D, RUS
Druk 2-kolorowy
Papier chamois
Drukowane registry